Đếm ngược thời gian trực tuyến

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đếm ngược là gì?

Đếm ngược là một trình tự đếm ngược đến thời điểm xảy ra một sự kiện cụ thể. Bạn có thể sử dụng tính năng đếm ngược để tìm hiểu xem còn bao nhiêu thời gian nữa đến một sự kiện nào đó, chẳng hạn như sinh nhật của bạn hoặc năm mới.

Đồng hồ bấm giờ đếm ngược là gì?

Đồng hồ bấm giờ đếm ngược là công cụ trực tuyến và dễ sử dụng, cho phép bạn tạo đồng hồ đếm ngược chỉ thời gian còn lại từ thời điểm bạn chọn đến bây giờ trên cơ sở ngày, giờ, phút và giây.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ đếm ngược như thế nào?

Đầu tiên, hãy chọn ngày và giờ từ mục nhập ở trên để chọn thời gian chính xác bạn muốn tạo đồng hồ đếm ngược. Sau đó, hãy nhấn nút "Bắt đầu" để bắt đầu bấm giờ. Chuông báo sẽ vang lên khi đồng hồ đếm ngược kết thúc.

Tôi thêm đồng hồ đếm ngược vào trang web của mình bằng cách nào?

Nhấp vào biểu tượng bên cạnh biểu tượng mặt trăng nằm ở góc trên bên trái của trang này. Sau đó, hãy chọn năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây để tạo đồng hồ bấm giờ đếm ngược. Cuối cùng, hãy sao chép mã nhúng và sau đó tích hợp mã này vào trang web của bạn.